Continental Matador Rubber

Nahrazením svítidel HALOPHANE 400 W s halogenidovými výbojkami za zářivková svítidla typu DEIMO 454 bylo uspořeno bezmála 241 W na jeden světelný bod. Při celkovém počtu 288 svítidel se tedy okamžitě povedlo snížit instalovaný příkon o 51 %. Z dlouhodobého měření po instalaci nového světelného systému pak vyplývá, že regulační systém dále snižuje nainstalovaný příkon o 25 %.

Původní světelná soustava

288

Počet svítidel (ks)

Svítidla: HALOPHANE 400 W

Světelný zdroj: Halogenidové výbojky

Nová světelná soustava

288

Počet svítidel (ks)

Svítidla: DEIMO 454 DALI

Světelný zdroj: Lineární zářivky T5

ROČNÍ ÚSPORA ELEKTRICKÉ ENERGIE

1 812 000 Kč

(*) Kalkulováno při ceně 2,40 Kč/kWh.

Původní světelná soustava

475 W

Příkon svítidla (1ks)

Nainstalovaný příkon: 136.8 kW

Roční spotřeba elektrické energie: 1190 MWh

Nová světelná soustava

234 W

Příkon svítidla (1ks)

Nainstalovaný příkon: 67.39 kW

Roční spotřeba elektrické energie: 586 MWh

ROČNÍ ÚSPORA ELEKTRICKÉ ENERGIE

1 812 000 Kč

(*) Kalkulováno při ceně 2,40 Kč/kWh.

ROČNÍ ÚSPORA ELEKTRICKÉ ENERGIE

1 812 000 Kč

(*) Kalkulováno při ceně 2,40 Kč/kWh.

Použité produkty

ROČNÍ ÚSPORA ELEKTRICKÉ ENERGIE

1 812 000 Kč

(*) Kalkulováno při ceně 2,40 Kč/kWh.