Cetris Hranice I

Nahrazením 312 W svítidel s halogenidovými výbojkami za LED svítidla typu TITANIA LED 6k1 bylo uspořeno bezmála 257 W na jeden světelný bod. Při celkovém počtu 46 svítidel se tedy okamžitě povedlo snížit instalovaný příkon o 80 %.

Původní světelná soustava

46

Počet svítidel (ks)

Svítidla: (unknown) 250 W

Světelný zdroj: Halogenidové výbojky

Nová světelná soustava

46

Počet svítidel (ks)

Svítidla: TITANIA LED 6k1

Světelný zdroj: LED

ROČNÍ ÚSPORA ELEKTRICKÉ ENERGIE

86 155 Kč

(*) Kalkulováno při ceně 2,40 Kč/kWh.

Původní světelná soustava

312 W

Příkon svítidla (1ks)

Nainstalovaný příkon: 14.3 kW

Roční spotřeba elektrické energie: 43 MWh

Nová světelná soustava

55 W

Příkon svítidla (1ks)

Nainstalovaný příkon: 2.5 kW

Roční spotřeba elektrické energie: 7.5 MWh

ROČNÍ ÚSPORA ELEKTRICKÉ ENERGIE

86 155 Kč

(*) Kalkulováno při ceně 2,40 Kč/kWh.

ROČNÍ ÚSPORA ELEKTRICKÉ ENERGIE

86 155 Kč

(*) Kalkulováno při ceně 2,40 Kč/kWh.

ROČNÍ ÚSPORA ELEKTRICKÉ ENERGIE

86 155 Kč

(*) Kalkulováno při ceně 2,40 Kč/kWh.