POLLUX

Suspended design LED luminaire for representative spaces.

poluxS
polux
polux11
poluxSD