Společnost

Osvětlení pracovních prostor dle českých norem a směrnic

Vážení obchodní partneři a zákazníci,

Naše úspěšná služba Světelný audit®, kterou poskytujeme již od roku 2008 jako první v České republice, tvoří základní kámen pro kvalifikované rozhodnutí o rekonstrukci osvětlení v již stávajících prostorech. Hlavním výstupem je ekonomická analýza stávajícího osvětlení s investicí do rekonstrukce. Základním prvkem Světelného auditu® je světelný projekt, který zpracováváme našimi zkušenými projektanty zdarma. Následuje vypracování ekonomické analýzy a posledním krokem je rozhodnutí investora. Pro vypracování Světelného auditu® kontaktujte svého obchodního zástupce.

Novinka roku 2016
V oblasti poskytovaných služeb od letošního roku nově nabízíme Měření osvětlenosti. V rámci této služby k Vám zavítá náš kvalifikovaný metrolog a změří intenzitu světla ve Vašich prostorech. Výstupem tohoto měření je protokol, jenž je zpracován v souladu s ČSN 360011 Měření osvětlení prostorů. Nabízíme dvě varianty služby Měření osvětlenosti.

  • Provozní měření osvětlenosti lze doložit ke kolaudačnímu řízení. V případě pracovních prostor musí být protokol z měření osvětlení předložen také na hygienickou stanici. Provozní měření je přesnější než orientační.
  • Orientační měření osvětlenosti – slouží pouze investorovi k vlastnímu ověření splnění norem osvětlenosti či jako kontrola realizace jiných dodavatelů.

Výstupní protokol dodáváme tištěný i v elektronické podobě.

Věříme, že služba Měření osvětlenosti se stane vyhledávanou službou. Neváhejte nás kontaktovat na níže uvedených číslech.

dsc_0007