Společnost

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů ve společnosti ELEKTRO-LUMEN, s.r.o.
Velmi si vážíme Vaší důvěry a ochraně Vašich osobních údajů před neoprávněným nakládáním věnujeme maximální pozornost – využíváme k tomu nejvyšších bezpečnostních standardů. Vaše osobní údaje a data, která zadáváte, jsou chráněna technickými bezpečnostními systémy a dalšími postupy prověřujícími příslušná oprávnění. A to jak při přenosu údajů, tak při jejich ukládání na naše servery. Naše ustanovení týkající se ochrany údajů jsou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
Tyto zásady ochrany osobních údajů se všeobecně vztahují na veškeré informace o zákaznících získané či užívané společností ELEKTRO-LUMEN, s.r.o.

1) Sběr

Společnost ELEKTRO-LUMEN, s.r.o. nebude prostřednictvím svých webových stránek shromažďovat žádné vaše osobní údaje, ledaže se dobrovolně rozhodnete nám tyto údaje poskytnout nebo nám k tomu dáte svůj souhlas, případně je to jinak dovolené na základě platných zákonů a předpisů o ochraně osobních údajů.
Osobní údaje jsou na našich webových stránkách vyžadovány pouze v technicky nutném rozsahu. Osobní údaje jsou vyžadovány v rámci procesu registrace, která umožňuje přístup k osobnímu zákaznickému kontu, při objednávání našeho newsletteru a při zasílání dotazů nebo požadavků prostřednictvím kontaktního formuláře.
Pokud se rozhodnete, že nechcete, aby byly vaše osobní údaje využívány pro účely udržování vztahu s vámi jako naším zákazníkem (zejména se jedná o direct marketing nebo tržní průzkumy), vaše rozhodnutí budeme respektovat.
Vaše osobní údaje neprodáváme ani jinak neposkytujeme za náhradu třetím osobám.

2) Využití Vašich údajů

Při zpracování Vašich údajů máme vždy na zřeteli nutnost zajistit jejich ochranu v souladu se zákonnými ustanoveními. Vždy, když máte při návštěvě našich webových stránek možnost zadat osobní údaje, prosíme Vás, abyste si sami pro sebe stanovili, které údaje nám chcete poskytnout. Políčka, která jsou označena jako povinná, je třeba vyplnit, aby mohl být Váš dotaz zpracován. Další údaje jsou uváděny dobrovolně – jsou využívány při optimalizaci naší on-line nabídky, popř. ke statistickým účelům.

Využití Vašich údajů k marketingovým účelům / newsletter
Vaše údaje dále v souladu s platnými právními předpisy ohledně ochrany osobních údajů využíváme k našim vlastním marketingovým účelům. Usilujeme především o to, aby naše nabídka co nejlépe odpovídala Vašim potřebám. S využitím Vámi poskytnutých dat se Vám snažíme prezentovat pouze reklamní obsahy, které jsou pro Vás zajímavé. S takovýmto využitím Vašich údajů můžete kdykoli vyjádřit nesouhlas prostřednictvím krátkého písemného sdělení, které zašlete na níže uvedené adresy.
Díky našemu newsletteru máte možnost e-mailem pravidelně získávat nejnovější informace o našich výrobcích a akcích. Náš newsletter budete dostávat pouze v případě, pokud jste nám k tomu výslovně udělili svůj souhlas.
Svůj souhlas s uložením Vaší e-mailové adresy a s využíváním této adresy k zasílání elektronického newsletteru můžete samozřejmě kdykoli zrušit, aniž by Vám tím vznikly jiné náklady než náklady spojené s předáním (zasláním) této informace podle základních tarifů. Za tímto účelem se můžete obrátit na níže uvedené adresy. Pro odhlášení newsletteru najdete na konci každého newsletteru příslušný odkaz.

3) Poskytování Vašich údajů třetím stranám

Správcem a zpracovatelem Vašich osobních údajů je společnost ELEKTRO-LUMEN, s. r.o., Hranická 505, 753 61 Hranice IV, IČ 47976446.
Budeme shromažďovat, používat nebo sdělovat osobní údaje, které poskytnete on-line, pouze pro účely, které jsou vám sděleny, ledaže takové poskytnutí:

Společnost ELEKTRO-LUMEN, s.r.o. neprodá ani neposkytne vaše osobní údaje třetím osobám, aby je použily k jejich vlastním účelům.

4) Data o komunikaci nebo využití

Když navštívíte naše webové stránky, můžeme automaticky (tj. nikoliv s využitím registrace) shromažďovat neosobní údaje (např. typ použitého webového prohlížeče a operačního systému, název domény webových stránek, z nichž jste k nám přešli, počet návštěv, průměrná doba strávená na našem webu, zobrazené stránky apod.). Tyto údaje můžeme používat za účelem sledování atraktivity našich webových stránek a zlepšování jejich funkčnosti nebo obsahu.
Přístupem na naše webové stránky prostřednictvím telekomunikačních služeb dochází k technickému generování komunikačních údajů (např. adresa v internetovém protokolu) nebo údajů o využití (např. informace o zahájení, konci a délce každého přístupu nebo informace o telekomunikačních službách, které jste použili), přičemž tato data je možné přiřadit k vašim osobním údajům. Pokud je to nezbytně nutné, budou data o vaší komunikaci nebo využití shromažďována, zpracovávána a používána, přičemž tyto úkony budou prováděny v souladu s platným právním rámcem ochrany osobních údajů.

Cookies
Cookies jsou malé textové soubory, které jsou Vaším prohlížečem ukládány na Vašem počítači. Cookies umožňují našim systémům rozpoznat Váš prohlížeč a např. Vám naši reklamu na speciální akce ukazovat jen omezeně. Cookies nám umožňují optimálně přizpůsobit naši internetovou nabídku Vašim potřebám. Naše cookies jsou pomocí bezpečnostního standardu Vašeho prohlížeče chráněny proti přečtení třetí osobou.
Jestliže si nepřejete dostávat cookies, prosím, použijte složku „Nápověda“ na vašem internetovém prohlížeči, abyste zjistili, jak buď zablokovat všechny cookies, nebo jak dostat upozornění předtím, než je cookie uložen. Více informací o cookies najdete na internetové adrese www.cookiecentral.com
My Vám ale doporučujeme nechat funkce cookies plně v provozu, protože pouze pomocí cookies je možné smysluplně regulovat naši reklamu. Cookies nezpůsobují na Vašem počítači žádné škody a neobsahují žádné viry.

5) Ochrana informací, které s námi sdílíte

Uvědomujeme si svou povinnost chránit informace, jež nám svěřujete. K ochraně vašich dat používá společnost ELEKTRO-LUMEN, s.r.o., celou řadu bezpečnostních technik, včetně bezpečnostních serverů, firewallů a šifrování.
Při přenosu dat Vám nabízíme využití bezpečnostního protokolu SSL (Secure Socket Layer) ve spojení s 256bitovým šifrováním. Tato technika zaručuje vysokou bezpečnost, a je proto využívána např. bankami pro ochranu dat v internetovém bankovnictví.
Na webových stránkách společnosti ELEKTRO-LUMEN, s.r.o., mohou být také vytvořeny chatovací místnosti, diskusní fóra, nástěnky se vzkazy a/nebo diskusní skupiny, ke kterým budete mít přístup. Prosím, mějte na paměti, že k jakýmkoli osobním údajům, které poskytnete v této oblasti, mají přístup i ostatní uživatelé, měli byste proto pečlivě zvážit, zda se je rozhodnete poskytnout.
Společnost ELEKTRO-LUMEN, s.r.o., není odpovědná za obsah jiných webových stránek ani za uplatňování zásad ochrany dat jejich vlastníky, a to ani v případě, že na tyto webové stránky vede odkaz z webové prezentace společnosti ELEKTRO-LUMEN, s.r.o.

6) Využití pluginů sociálních sítí

Takzvané sociální pluginy jsou technologie, které Vám jako uživatelům umožňují pomocí přímého spojení sdělovat určité obsahy členům sociálních sítí.
V našem Newsletteru Vám jako speciální službu nabízíme funkci SWYN (Share With Your Network) od optivo® broadmail v kombinaci s Facebook Inc. (Fa. Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA).
Tato funkce Vám umožňuje připojit se k facebook.com a tam si ve svém profilu jako příspěvek nechat zobrazit výrobky z Newsletteru. Funkce SWYN nevyužívá v žádném případě JavaScript ani iFrames za tím účelem, aby byly prostřednictvím Facebooku získávány informace o Vaší identitě, jako je tomu např. u tlačítka Facebooku „To se mi líbí“. Za prvé SWYN předá sdílená data na Facebook až po kliknutí na SWYN tlačítko Facebooku. Za druhé je touto cestou kromě čistě obsahových informací (URL obrázku, text popisku, odkaz na cílovou stránku) přeneseno pouze kódované ID. Díky tomuto kódování nemůže Facebook uživatele v žádném případě identifikovat. Abyste mohli do svého profilu umístit požadovaný obsah, musíte se po kliknutí na SWYN tlačítko Facebooku na Facebook nejprve přihlásit pomocí svých přístupových údajů. Následně ještě můžete provádět obsahové změny a až potom definitivně odsouhlasit zveřejnění. Teprve tímto krokem jsou tyto informace spojeny s Vaším profilem a jsou viditelné pro další osoby.
Obdobně fungují také pluginy nabízené v náhledu výrobků v našem internetovém obchodě; tlačítko Facebooku „Sdílet“ a tlačítko Twitteru Tweet (Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107). Oba pluginy pracují tak, že teprve kliknutím uživatele na toto tlačítko je prohlížečem uživatele poskytovateli (Facebooku/Twitteru) poskytnuta IP adresa a naposledy zobrazená webová stránka. Kromě toho jsou předány pouze informace o výrobcích.
Žádné osobní údaje, které jste zadali na www.elektro-lumen.cz nebo které jsme o Vaší osobě uložili, nepřenášíme na Twitter ani na Facebook.

7) Osobní údaje dětí

Webová prezentace společnosti ELEKTRO-LUMEN, s.r.o., není zaměřena na děti do věku 18 let. Proto v souladu s právními předpisy požadujeme, aby předtím, než budou vědomě získávány, užity nebo zveřejněny osobní informace získané od dětí mladších osmnácti let, byl zajištěn souhlas rodiče nebo poručníka/opatrovníka. Osobní údaje dítěte použijeme nebo sdělíme pouze v případech povolených zákonem, abychom získali souhlas rodiče podle místního zákona nebo předpisu nebo abychom chránili dítě.
Rozhodně doporučujeme, aby rodiče aktivně dohlíželi na užívání internetu svými dětmi.

8) Vaše práva

Jestliže jste nám poskytli své osobní údaje, máte právo na opravu, změnu nebo vymazání osobních údajů, máte právo na informace a vyslovení nesouhlasu.

Oprava, změna a vymazání osobních údajů
Je naší povinností data, která jsou u nás o Vaší osobě uložena, na Vaši žádost opravit, zablokovat nebo vymazat.
Své údaje si můžete kdykoli prohlížet, zpracovávat nebo mazat v oddílu „Můj účet“ – po zadání Vaší e-mailové adresy a hesla. Pokud své heslo zapomenete, nabízíme Vám speciální službu: v oddílu „Můj účet“ najdete na přihlašovací stránce odkaz „Zapomněli jste heslo?“, prostřednictvím kterého se dostanete k formuláři – ten prosím vyplňte a po zadání své, nám známé e-mailové adresy nám ho zašlete. Na tuto Vaši e-mailovou adresu Vám potom pošleme náhradní heslo.
Upozornění: Své heslo nikdy nepředávejte třetí osobě, po použití se vždy odhlaste ze svého účtu využívejte SSL šifrování vždy, když Vám bude z naší strany nabídnuto.

Právo na informace a na vyslovení nesouhlasu
Vaše důvěra je pro nás důležitá. Jsme proto připraveni Vám kdykoli zodpovědět Vaše dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů. Máte právo se vždy informovat o údajích, které jsou u nás uloženy o Vaší osobě, o jejich původu a příjemcích i o účelu jejich uložení. Pokud o tyto informace o Vašich údajích, které jsou u nás uloženy, máte zájem, obraťte se prosím písemně na našeho pracovníka odpovědného za ochranu osobních údajů na e-mailové adrese servis@elektro-lumen.cz.
Pokud máte jakékoli dotazy nebo chcete v souvislosti s některým z výše uvedených postupů uplatnit své právo vyjádřit nesouhlas, využijte prosím níže uvedený kontakt. Svůj dotaz můžete také zaslat pomocí formuláře.

ELEKTRO-LUMEN, s.r.o.
Hranická 505
753 61 Hranice IV

E-mail: servis@el-lumen.cz

Tel.: 581 699 435
Dostupnost ve dnech pondělí – pátek 8 – 14:30 hod.

Máte-li jakékoli obavy či výhrady týkající se využití vašich osobních údajů, prosím, sdělte nám je. Vynaložíme veškeré možné úsilí, abychom vám vyhověli.

S postupným vývojem internetu a legislativních požadavků se budou vyvíjet i naše zásady ochrany osobních údajů. Změny našich zásad budou zveřejňovány na této stránce. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste tuto stránku pravidelně navštěvovali a informovali se o aktuálním vývoji.

 

Ochrana osobních údajů – STÁHNOUT